Savjetovanje

Savjetovanje u vezi sa izradom nacrta armature, nacrta oplate i statičkih proračuna zgrada za hrvatsko, njemačko i austrijsko tržiste.

Paketi

„Izrada nacrta oplate“
– trajanje paketa 3×90 min
– cijena 896,61 HRK / 119 €

„Izrada nacrta armature“
– trajanje paketa 5×90 min
– cijena po osobi 1499,37 HRK / 199 €

„Izrada statičkih proračuna“
– trajanje paketa 5×90 min
– cijena po osobi 1876,09 HRK / 249 €